Slanje sažetaka

Upute za slanje sažetaka

- svi sažeci moraju biti napisani na engleskom jeziku
- sažetak ne smije sadržavati više od 250 riječi, font je Times New Roman, veličina 12 pts
- koncizni, ali informativni naslov
- autori: početi s novim redom i pisati velikim slovima, puno ime i puno prezime svih autora, bez titula
- započeti novu liniju s imenom institucije i države za sve autore
- tada dolje napisati e-mail adresu autora koji će prezentirati rad
- sažetak mora biti podijeljen u 4 odvojena dijela: Background and purpose, Materials (Patients) and methods, Results, Conclusions
- ne navoditi reference

Sažetak poslati na e-mail: info@hdraa.com.hr

Zadnji rok za slanje sažetaka je PRODULJEN na:
30. travanj 2015.

Potvrda o prihvaćanju sažetaka:
25. travanj 2015. za sažetke poslane prije produljenja roka, a za ostale do 5.5.2015.

Autori sažetaka moraju uplatiti kotizaciju do 25. travnja 2015.

Najbolji sažeci bit će uvršteni u oralne prezentacije, a ostali prihvaćeni u postere.

Molim Vas uvažavajte sljedeće upute za prezentaciju:

Oralna prezentacija: 7 minuta prezentacija + 3 minute diskusija. Informatička podrška je na raspolaganju. Vašu Power Point prezentaciju možete donijeti na UBS-u ili CD-u.

Poster: 3 minute prezentacija + 2 minute diskusija ispred Vašeg postera. Poster treba biti portrait-style, visina 100 cm, širina 80 cm.

Sažeci će biti publicirani u časopisu Periodicum Biologorum (Supplement), a cijeli recenzirani radovi u redovitom broju časopisa Periodicum Biologorum uz ispunjene gore navedene uvjete.

Datum i vrijeme Vaše prezentacije, kao i broj pod kojim će Vaš sažetak biti publiciran te detaljne informacije možete uskoro pronaći pod PROGRAM KONGRESA i PREZENTACIJA POSTERA

Sva dodatna pitanja na e-mail: info@hdraa.com.hr