Postanite članom društva

Pogodnosti članstva:

  1. pravo da birate i budete birani u organe upravljanja Društva
  2. pravo na sve povlastice koje utvrdi Upravni odbor
  3. ulaz na web stranice društva i doprinos struci
  4. beneficije kod plaćanja kotizacije za kongrese Društva
  5. objavljivanje stručnih radova u publikacijama Hrvatskog liječničkog zbora
  6. usavršavanje vlastitog znanja i doprinos napretku struke
  7. mogućnost zaštite vlastitih i staleških interesa
  8. kolegijalna komunikacija i razmjena iskustava iz prakse
  9. provođenje načela medicinske etike i deontologije
  10. stručna i savjetodavna pomoć kolega

Članom Društva može postati član Hrvatskog liječničkog zbora, liječnici specijalisti i specijalizanti anesteziologije i sličnih struka koji djeluju na području djelatnosti Društva uz ispunjenu pristupnicu i članarinu od 100 kn za tekuću godinu uplaćenu na žiro račun HDRAA-HLZ: IBAN HR7423600001101214818 s pozivom na broj 268-408. Upute za učlanjenje na: Učlanjenje/obnova članstva HDRAA 2016.

Pristupnicu poslati poštom na e-adresu: e-mailom na info@hdraa.com.hr, ili faxom na broj 01/4648 120.
Pristupnicu preuzmite ovdje: Pristupnica HDRAA 2016.