Kotizacija

Rok za ranu registraciju (jeftiniju kotizaciju) PRODULJEN je do 30.4.2015.

kotizacija

NAČIN PLAĆANJA

Sudionici uplaćuju kotizaciju na žiro-račun kongresnog servisa:

O TOURS d.o.o. Gajeva 6/1, 10000 Zagreb.
Kontakt osoba Tatjana Jurčić
tatjana.jurcic@otours.hr
Tel. 00385 1 4831 444
Fax 00385 1 4813 010

Uplate se vrše isključivo po predračunu koji Vam dostavlja agencija po primitku Vaše prijave putem REGISTRACIJSKOG OBRASCA.

Molimo kopiju uplatnice poslati kongresnom servisu na fax ili email tatjana.jurcic@otours.hr.

Članovima Društva uz priloženu potvrdu o uplaćenoj članarini odobrava se niža kotizacija.